HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 23 din 29.10.2001 „Cu privire la practica judiciară în cauzele penale despre fabricarea sau punerea în circulaţie a semnelor băneşti false sau a titlurilor de valoare false (art. 236 C.P.)”