Pe 25 mai 2022, Președintele interimar al Curții Supreme de Justiție, Vladimir Timofti a participat la Conferința Națională cu tematica „Gestionarea fluxului de dosare și a volumului de muncă al judecătorilor”, care s-a desfășurat în Sala de Conferință Nistru, Radisson Blue Leogrand Hotel, mun. Chişinău.

La eveniment, de asemenea, au participat şi judecătorii CSJ Victor Burduh și Anatolie Țurcan, care sunt şi membri ai Grupului de Lucru privind Dezvoltarea Instanţelor Judecătoreşti Model, creat în cadrul Proiectului USAID „Instanțe Judecătorești Model”.

Subiectele de discuție ale participanților la eveniment s-au axat pe gestionarea fluxului de dosare în instanțele judecătorești și a performanței acestora, volumul de muncă al judecătorilor în Republica Moldova și strategiile de reducere a sarcinii per judecător, ținând cont de experiența acumulată de judecătoriile pilot (Bălți și Ungheni).

La final, responsabilii de Proiect au comunicat că urmează să fie elaborat un document ce va include strategiile, propunerile și recomandările identificate de către participanții la conferință, care va fi transmis autorităților din sistemul judecătoresc şi Ministerului Justiției.

Amintim că, proiectul „Instanțe Judecătorești Model” este o inițiativă finanțată de USAID cu o durată de trei ani (11 ianuarie 2021 - 10 ianuarie 2024), care are ca obiectiv îmbunătățirea performanței instanțelor de judecată, în partea ce ține de furnizarea de servicii de calitate și stabilirea unei conexiuni mai eficiente între instanțe, comunități și justițiabili.

Direcția monitorizare și relații cu publicul