În perioada 26 – 28 aprilie 2022, judecătorul Curţii Supreme de Justiţie, Ala Cobăneanu, a participat la cea de-a XIV-a Reuniune a Grupului de lucru al părţilor la Convenția de la Aarhus, în Geneva, Elveţia.

De asemenea, judecătorul Ala Cobăneanu a luat parte la activităţile Seminarului Judiciar cu tematica „Examinarea cauzelor legate de schimbările climatice și calitatea aerului”.

În cadrul activităţilor desfăşurate, discuţiile s-au axat pe necesitatea de a consolida capacitatea sistemului judiciar de a examina în mod eficient cauzele legate de schimbările climatice și calitatea aerului, și de a explora tendințele și bunele practici legate de soluționarea acestor categorii de litigii. La fel, pe parcursul lucrărilor seminarului a fost abordat rolul Convenției UNECE privind accesul la informații, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în chestiuni ce țin de mediu (Convenția de la Aarhus).

Seminarul judiciar este convocat de Comisia Economică a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE) în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Mediu, în baza deciziei VII/3 a Reuniunii părților la Convenția de la Aarhus, care promovează ideea unei rețele de sisteme judiciare, instituții de formare judiciară și alte organisme de control din regiunea pan-europeană.

 

Direcţia monitorizare şi relaţii cu publicul