Pe 11 februarie 2022, Curtea Supremă de Justiţie a organizat o şedinţă, în format online, de totalizare a activităţii instanței supreme pentru anul 2021.

La eveniment au participat conducerea Curţii Supreme de Justiţie, judecătorii instanţei, angajaţii din cadrul Secretariatului, dar şi reprezentanţi ai Consiliului Superior al Magistraturii şi ai curţilor de apel.

Şedinţa a fost deschisă de Preşedintele interimar al Curţii Supreme de Justiţie, dl Vladimir Timofti, care a menționat că, pe parcursul anului 2021, pe rolul instanței supreme s-au aflat un număr total de 8980 de cauze, dintre care 5695 (64%) de cauze civile, comerciale şi de contencios administrativ şi 3285 (36%) de cauze penale. Din numărul total de 8980 de cauze: 8078 (90%) de cauze au fost examinate, iar 902 (10%) de cauze constituie stocul existent, la finele anului, care va fi raportat pentru anul 2022. Astfel, în anul 2021, încărcătura medie pe judecător a fost de 449 de dosare:

-       411 dosare, în medie, i-a revenit fiecărui judecător din cadrul Colegiului Penal, care a activat în componență de 8 judecători;

-       475 de dosare, în medie, i-a revenit fiecărui judecător din cadrul Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ, care a activat în componență de 12 judecători.

În continuare, Vicepreşedintele CSJ, dna Tamara Chişca-Doneva a raportat despre activitatea Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ.

Ulterior, Vicepreşedintele CSJ, dna Nadejda Toma a comunicat despre rezultatele activităţii Colegiului Penal în perioada de referință.

Vicepreşedinţii CSJ, care sunt și Președinți ai Colegiilor menționate, au accentuat că în anul precedent instanţa supremă a activat cu un efectiv de 19 judecători, față de 33 de judecători cum prevede Legea nr. 514/1995, fapt care a generat o sarcină excesivă de dosare per judecător.

Pentru comparație, potrivit datelor statistice, în anul 2018 încărcătura medie pe judecător a fost de 342 de dosare:

-       268 dosare, în medie, i-a revenit fiecărui judecător din cadrul Colegiului Penal, care a activat în componență de 12 judecători;

-       387 de dosare, în medie, i-a revenit fiecărui judecător din cadrul Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ, care a activat în componență de 20 judecători.

Reprezentantul CSM, dna Nina Cernat, în discursul său a menţionat despre acţiunile şi măsurile ce urmează a fi implementate de către Curtea Supremă de Justiţie în comun cu Consiliul Superior al Magistraturii, în vederea realizării Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei privind asigurarea independenţei şi integrităţii sectorului justiţiei pentru anii 2022–2025, aprobat prin Legea nr. 211 din 06.12.2021.

În cadrul şedinţei, de asemenea, au fost discutate proiectul Planului de activitate al Curţii Supreme de Justiţie pentru anul 2022 şi Planul cu privire la acordarea asistenței metodice instanţelor judecătoreşti, în chestiunile aplicării legislației pentru anul 2022.

La final, Preşedintele interimar Vladimir Timofti a adus mulțumiri angajaților pentru aportul lor în realizarea eficientă a sarcinilor şi atribuţiilor instanţei supreme, exprimându-și convingerea că prin eforturi comune va fi îmbunătățită calitatea actului de justiție și, astfel, va crește încrederea cetățenilor în justiție.

 

Direcţia monitorizare şi relaţii cu publicul