La 30 noiembrie 2020 şi 7 decembrie 2020, Iurie Diaconu, Preşedinte interimar al Colegiului Penal al Curţii Supreme de Justiţie a participat la lucrările online ale celei de a X-a Conferinţă a Preşedinţilor de Instanţe Supreme din Europa Centrală şi de Est.

 

Participanţii la Conferinţa Preşedinţilor de Instanţe Supreme din Europa Centrală şi de Est au dezbătut chestiunile privind pandemia Covid-19 şi sistemul judecătoresc prin prisma experienţei acumulate, precum şi asigurarea sprijinului public pentru instanţe.

 

Astfel, judecătorii au examinat problematica ce ţine de întârzierile în examinarea cauzelor, legate de pandemie, accentuând creșterea preconizată a numărului de cazuri ca urmare a pandemiei, fiind expuse, totodată, experienţa instanţelor în organizarea şedinţelor prin intermediul posibilităţilor oferite de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, inclusiv prin intermediul legăturilor video şi audio.

 

De asemenea, o discuţie intensă a judecătorilor a fost dedicată necesităţii respectării principiului independenţei sistemului judiciar, instituţională şi individuală, consacrată în Declarația cu privire la Principiile de Independență a Justiţiei, adoptată de Conferința Președinților de Instanţe Supreme din Europa Centrală și de Est de la Briuni, la 14 octombrie 2015.

 

 

 

Direcția monitorizare și relații cu publicul