În perioada 4 - 6 noiembrie 2020, judecătorul Curții Supreme de Justiţie, Svetlana Filincova a participat la lucrările online ale celei de-a XXI-a Reuniuni a Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE).         

La ședința plenară a CCJE au fost aleşi în funcție Președintele și Vicepreședintele Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni pentru anul 2021, membrul Biroului CCJE pentru perioada 2021-2022, a fost numit un Grup de lucru și un raportor al CCJE privind egalitatea de gen. De asemenea, în cadrul Reuniunii, judecătorii au examinat şi au adoptat Avizul nr. 23 privind „Rolul asociațiilor de judecători în susținerea independenței judiciare”.

Menționăm că, prin hotărârea nr. 314/26 din 27.10.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorul CSJ, Svetlana Filincova a fost desemnată în calitate de expert titular de bază în cadrul Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni.

          

Direcția monitorizare și relații cu publicul