CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaților care au promovat proba scrisă la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de asistent judiciar al Grefei Secretariatului Curții Supreme de Justiție din 06 noiembrie 2020 şi sunt admişi la proba interviul, care va avea loc în sediul Curţii Supreme de Justiţie din str. M. Kogălniceanu, 70, mun. Chişinău, la data de 16 noiembrie 2020, ora 10.00

Nr. d/o

Nume, prenume

1.

Melnic Maxim

2.

Iordan Cristian

3.

Grabovski Fulga