CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaților admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de asistent judiciar al Grefei Secretariatului Curţii Supreme de Justiţie:

Nr. d/o

Nume, prenume

1.

Melnic Maxim

2.

Burlacu Viorel

3.

Iordan Cristian

4.

Pîslari Svetlana

5.

Grabovski Fulga

6.

   Cebotărean Dionisie

                

 

 

 

 

 

 

Precizări privind organizarea şi desfăşurarea concursului

Concursul include proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă se va desfăşura la data de 06 noiembrie 2020, ora 10.00, în sediul Curţii Supreme de Justiţie din str. M. Kogălniceanu, 70, mun. Chișinău.

 Atenţie!!!

 La interviu sunt admiși doar candidaţii care au promovat proba scrisă.

 Informaţia cu privire la candidaţii admişi pentru interviu va fi publicată pe pagina web a Curţii Supreme de Justiţie  // This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /"> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Persoana de contact: Tatiana Secrieru, şef Direcţie resurse umane

 Telefon:0 (22) 22-32-01