Nume: Moraru

Prenume: Petru

Anul naşterii: 1964

 

Instruire / Diplome

1986 - 1991  Licenţă în drept, Universitatea de Stat, Chişinău, Moldova

 

Activităţi profesionale pertinente

1991 - 2001 ajutor de procuror, ajutor superior de procuror, vice-procuror al rl. Cahul

2001 - 2003 șeful filialei Cahul a Centrului pentru Drepturile Omului (CpDOM)   

2003 - 2014 judecător la Judecătoria Cahul

2011- gradul trei de calificare a judecătorului

2010 - 2014 președintele Judecătoriei Cahul

2014 - prezent judecător al Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție a RM

2014 - gradul I de calificare

2017-prezent - detașat la Consiliul Superior al Magistraturii