Print 

Nume: Ghervas

Prenume: Maria

 

Instruire / Diplome

1978 - 1984 Licenţă în drept, Universitatea de Stat, Chişinău, Moldova

 

Activităţi profesionale pertinente

Activitatea juridică

1978 - 1984 grefier, Judecătoria sectorului Râşcani, Chişinău

1984 - 1987 consultant, Judecătoria Supremă a Republicii Moldova

1987 - 2014 judecător, Judecătoria Botanica, Chişinău

2002 - 2006 preşedinte al judecătoriei Botanica, Chişinău

2014 - prezent judecător al Curţii Supreme de Justiţie

2014 - gradul întâi de calificare al judecătorului

 

Activitatea juridică non-judiciară

2006 - 2010 membru al Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei.

2007 - 2010 membru al Colegiului de redacţie al publicaţiei ştiinţifico-practice, informative şi de drept „Revista Institutului Naţional al Justiţiei”

2010 formator la Institutul Naţional al Justiţiei

 

Titluri onorifice / Distincţii

Titlul onorific „Veteran al sistemului judiciar”

Titlul onorific „Decan al Autorităţii Judecătoreşti”

Diploma de onoare a Consiliului Superior al Magistraturii