Justiţie Echitabilă
Standarde Europene in Justiţie
Van Wesenbeeck v. Belgia. Articolul 6. Confidențialitatea identității și a rapoartelor întocmite de către agenți sub acoperire. Re...

Van Wesenbeeck v. Belgia - 67496/10 șistrong> 52936/12 Hotărârea din 23.5.2017 [Secția a II-a] icolul 6 Procedură penalăArticolul 6-1 Proces echitabil Egalitate de arme Confidențialitatea identității și a rapoartelor [ ... ]

Citeşte
ANUNŢ

            CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE  COMISIA DE CONCURS LISTA CANDIDAȚILOR dmişi la concursul proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de consultant în secţia civilă, comercială [ ... ]

Citeşte
COMISIA DE CONCURS

             Curtea Supremă de Justiţiestrong>   COMISIA DE CONCURS   ANUNŢ cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea unor funcţii publice din cadrul Secretariatului Cur [ ... ]

Citeşte
Sarıgül v. Turcia. Articolul 10. Libertatea de exprimare. Lipsa de precizie a criteriilor care au condus la confiscarea de către a...

Sarıgül v. Turciastrong> - 28691/05 Hotărârea din 23.5.2017 [Secția a II-a] icolul 10 Articolul 10-1 Libertatea de exprimare Lipsa de precizie a criteriilor care au condus la confiscarea de către autoritățile penitenciarului a unui [ ... ]

Citeşte
Vaskrsić v. Slovenia. Articolul 1 din Protocolul nr. 1. Vânzarea casei reclamantului la o licitație publică pentru executarea unei...

Vaskrsić v. Slovenia/strong> - 31371/12  Hotărârea din 25.4.2017 [Secția a IV-a]  icolul 1 din Protocolul nr. 1  Articolul 1 para. 2 din Protocolul nr. 1  Controlul folosinței proprietățiisp; Vânzarea casei re [ ... ]

Citeşte
Schmidt v. Letonia. Articolul 6. Proces echitabil. Eșecul instanței de divorț de a asigura în mod adecvat citarea persoanei reclam...

Schmidt v. Letonia - 22493/05 Hotărârea din 27.4.2017 [Secția a V-a] icolul 6 Proceduri civile Articolul 6-1 Proces echitabil Eșecul instanței de divorț de a asigura în mod adecvat citarea persoanei reclamate la proces:  [ ... ]

Citeşte
Vizita Înaltului Consilier al Uniunii Europene în domeniul Justiției

Astăzi, 17 mai 2017, la Curtea Supremă de Justiţie a avut loc întrevederea Preşedintelui Mihai Poalelungi cu Înaltul Consilier al Uniunii Europene în domeniul Justiției, dl Inguss Kalniņš. În cadrul acestei întrevederi, s-au discutat mai [ ... ]

Citeşte
Gumeniuc v. Republica Moldova. Articolul 5 § 1 din Convenţie. Dreptul la libertate şi la siguranţă. Încălcare

Gumeniuc v. Republica Moldova – nr.48829/06Hotărârea din 16.5.2017 [Secţia a II-a]. icolul 5 § 1nbsp; Dreptul la libertate şi la siguranţăxaminarea cauzei privind plasarea în arest în lipsa citării legale: ălcare  &n [ ... ]

Citeşte
Simeonovi v. Bulgaria [MC]. Articolul 6. Apărare cu asistență juridică. Lipsa unui avocat în perioada primelor trei zile de aflar...

Simeonovi v. Bulgaria [MC] - 21980/04 Hotărârea din 12.5.2017 [MC] ticolul 6 Proceduri penale Article 6-1 Proces echitabil Articolul 6-3-c Apărare cu asistență juridicăpsa unui avocat în perioada primelor trei zile de af [ ... ]

Citeşte
Pătraşcu v. România. Articolul 6 § 1 din Convenţie. Provocarea de către agentul sub acoperire de a comite infracţiunea. Încălcare....

Pătraşcustrong> v. România /strong>– nr.7600/09Hotărârea din 14.2.2017 [Secţia a IV-a].   icolul 6 § 1 din Cstrong>onvenţie Dreptul la un proces echitabil Provocarea unei persoane de a comite o infracțiune de către un agent sub acoperire: că [ ... ]

Citeşte