Standarde Europene in Justiţie
Justiţie Echitabilă
Discuţii cu reprezentanţii Ambasadei SUA pe marginea unui proiect de popularizare a dreptului şi justiţiei

    Joi, 20 octombrie 2016, la Curtea Supremă de Justiţie, a avut loc o întrevedere cu delegaţia Ambasadei SUA, reprezentată de dl Donald Carroll, dl Radu Foltea din cadrul Secţiunii INL, dl Jonathan Wolfington, press atache şi dna [ ... ]

Citeşte
Întrevedere cu membrii delegaţiei pentru securitate şi cooperare în Europa OSCE/ODIHR

    La 19 octombrie 2016, în incinta Curţii Supreme de Justiţie a fost organizată o întrevedere, la iniţiativa Delegaţiei pentru securitate şi cooperare în Europa OSCE/ODIHR şi a Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie, Miha [ ... ]

Citeşte
Felicitare cu prilejul Zilei Juristlui

Stimaţi jurişti, Dragi colegi!     Astăzi, 19 octombrie, juriştii din Republica Moldova sărbătoresc “Ziua Juristului”, zi profesională a celor care se află mereu la straja legalităţii şi a ocrotirii dreptului. Permiteţ [ ... ]

Citeşte
Obligația pozitivă a autorităților de a notifica persoana supusă unor măsuri speciale de investigaţie despre rezultatele acesteia....

În data de 5 octombrie 2016, Curtea Constituțională i-a adresat Curții Supreme de Justiție două întrebări în legătură cu r. 84g/2016:   1. Reieşind din prevederile articolului 1325 alin. (7) din Codul de procedură penal [ ... ]

Citeşte
Poate fi ridicată excepţia de neconstituţionalitate printr-o cerere de revizuire? Opinia Curţii Supreme de Justiţie, la solicitare...

În data de 5 octombrie 2016, Curtea Constituţională i-a solicitat Curţii Supreme de Justiţie opinia cu privire la area nr. 113g din 23 septembrie 2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 328 alin. (1) din Codul Penal.  [ ... ]

Citeşte
Curtea Supremă de Justiţie propune garanţii suplimentare pentru respectarea termenului rezonabil al judecării unor cauze, prin ado...

    Deşi, de principiu, cadrul normativ existent oferă garanţii pentru respectarea dreptului la judecarea cauzelor într-un termen rezonabil, aplicarea cu rea-credinţă a unor reglementări procesual-civile poate conduce la tergiversa [ ... ]

Citeşte
CONDOLEANŢE

Colectivul Curţii Supreme de Justiţie exprimă condoleanţe şi alinare sufletească doamnei NOVAC SVETLANA, în legătură cu trecerea în nefiinţă a mamei sale, ELENA. Dumnezeu să o odihnească în pace!

Citeşte
Jurisprudenţă CSJ: Berari Diana şi Berari Mihai vs ÎCS Health Forever International SRL (inadmisibilitate recurs)

Dosarul nr. 2ra-1982/16 Încheierea din 28 septembrie 2016   olegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţien componenţa: Preşedintelui completului, judecătoarea Tatiana Vieru şi a judecăto [ ... ]

Citeşte
Mesaj de compasiune

Colectivul Curţii Supreme de Justiţie exprimă condoleanţe colegului, judecătorului Nicolae CRAIU, în legătură cu trecerea în nefiinţă a mamei sale, CLAUDIA. Dumnezeu să o odihnească în pace!

Citeşte
Recomandarea Colegiului penal cu privire la procedura de soluţionare a cererii de recuzare înaintată în mod repetat

    Astăzi, 22 septembrie, Colegiul penal a difuzat Recomandarea nr. 93 cu privire la procedura de soluţionare a cererii de recuzare înaintată în mod repetat. Textul Recomandării poate fi accesat a>.

Citeşte