CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE

COMISIA DE CONCURS

 

Lista candidațilorcare au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice de asistent judiciar al Grefei Secretariatului Curții Supreme de Justiție din 16 noiembrie 2020:

  Iordan Cristian

  Melnic Maxim

  Grabovski Fulga

Persoanele se invită, în calitate de învingători al concursului, în vederea numirii în funcţie, la Direcţia resurse umane, care se află în sediul Curţii Supreme de Justiţie din str. Kogălniceanu, 70, biroul 115.

Persoana de contact: Secrieru Tatiana, telefon: 022-22-32-01